jump to content

Digwyddiadau

14th April 2018

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

Darllen mwy

1st March 2018

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo ...

Darllen mwy

Croeso i Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ariennir yr Ysgol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gefnogi adeiladu galluedd ymchwil ym maes gofal cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ofal cymdeithasol yng Nghymru.  Prif nodau’r Ysgol yw:

 

NOD 1: Arwain a hyrwyddo datblygiad diwylliant o feddylfryd ymchwil, ymarfer a gyfoethogir gan dystiolaeth, a gweithgaredd ymchwil mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 2: Cynyddu swm ac ansawdd yr ymchwil gofal cymdeithasol mewn ymarfer a’r maes academaidd drwy ddarparu arweinyddiaeth.   

NOD 3: Helpu i ddatblygu, gwella a chefnogi cyfranogiad gan y cyhoedd mewn ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 4: Helpu i adnabod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol a bylchau gwybodaeth yng Nghymru, a chynorthwyo’r sector i fynd i’r afael â’r meysydd hynny.

  Newyddion

  18.01.2018

  Dadansoddi anghenion dysgu a datblygu ymchwilwyr gofal cymdeithasol

  Mae tîm hyfforddi a rheolwr gofal cymdeithasol Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn cydweithio ac maen nhw’n ddiweddar wedi gwahodd pobl sydd â diddordeb mewn ymchwil gofal cymdeithasol i gwblhau dadansoddiad o anghenion hyff...

  Darllen mwy

  31.10.2017

  Prosiectau Adeiladu Galluedd Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

  Rydym yn falch o gyhoeddi bod grantiau Cynyddu Gwaith Ymchwil Gofal Cymdeithasol yn awr ar agor i geisiadau.

  Darllen mwy

  Ariennir â balchder gan

  &