jump to content

Digwyddiadau

14th April 2018

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

Darllen mwy

1st March 2018

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo ...

Darllen mwy

Croeso i Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ariennir yr Ysgol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gefnogi adeiladu galluedd ymchwil ym maes gofal cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ofal cymdeithasol yng Nghymru.  Prif nodau’r Ysgol yw:

 

NOD 1: Arwain a hyrwyddo datblygiad diwylliant o feddylfryd ymchwil, ymarfer a gyfoethogir gan dystiolaeth, a gweithgaredd ymchwil mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 2: Cynyddu swm ac ansawdd yr ymchwil gofal cymdeithasol mewn ymarfer a’r maes academaidd drwy ddarparu arweinyddiaeth.   

NOD 3: Helpu i ddatblygu, gwella a chefnogi cyfranogiad gan y cyhoedd mewn ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 4: Helpu i adnabod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol a bylchau gwybodaeth yng Nghymru, a chynorthwyo’r sector i fynd i’r afael â’r meysydd hynny.

  Newyddion

  19.07.2018

  Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

  Ar ddiwedd 2017, roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn dyfarnu pum gwobr am efrydiaeth PhD mewn ymchwil gofal cymdeithasol.

  Darllen mwy

  18.07.2018

  Cynllun Grant Adeiladu Gallu Ymchwil Gofal Cymdeithasol

  Ym mis Mawrth, roedd yr Ysgol yn falch o ddyfarnu naw Grantiau Adeiladu Galluoedd Ymchwil Gofal Cymdeithasol, pob un yn werth uchafswm o £ 10,000.

  Darllen mwy

  Ariennir â balchder gan

  &