jump to content

Cyllid

Cyfleoedd Cyllido 

Byddwn yn postio gwybodaeth yn rheolaidd am gyfleoedd cyllido Ymchwil Gofal Cymdeithasol yma. Os oes gennych syniad neu gynnig ymchwil gofal cymdeithasol yr ydych chi'n meddwl sy'n addas ar gyfer un o'r galwadau a restrir, cysylltwch â ni i weld a fedrwn eich cefnogi a sut.

Ble gall ymarferwyr gofal cymdeithasol ddod o hyd i gefnogaeth ar gyfer ymchwil?

Gallwn:

  • Eich helpu i ddod o hyd i gydweithredwyr academaidd
  • Eich helpu i ddod o hyd i gydweithredwyr ymarfer a gwasanaeth
  • Eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir i gael cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau ymchwil sy'n bodoli a mireinio ac adolygu cyflwyniadau ymchwil

Ariennir â balchder gan

&