jump to content

Digwyddiadau

Toggle Filter
Events Filter

Filter by:

16 Gor 2018

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol, 16 – 17 Gorffennaf 2018, Prifysgol Abertawe.

14 Ebr 2018
image of “Contexts, Mechanisms and Beyond!”  Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil  ym maes Iechyd a Gofal  Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

1 Maw 2018

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig. Mae lleoedd yn brin. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu os gwelwch yn dda cysylltwch â Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

14 Chw 2018
image of Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru  2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP)|Conference| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’ Cryfhau cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol 14egChwefror 2018, Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Bydd ein hail Gynhadledd Flynyddol yn archwilio’r cysylltiadau dynamig rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol, a sut mae modd cryfhau cysylltiadau mewn ffyrdd sydd yn creu effaith bositif.

23 Tach 2017
image of Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig.

15 Tach 2017
image of Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru Tachwedd 15th 2017 - Amser: 09.15 to 16.00h (LLeoliad: Future Inn, Ffordd Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU)

2 Maw 2017
image of Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Bydd y diwrnod yma yn edrych ar y cynnig i sefydlu rhwydwaith ymchwil ar draws cartrefi gofal yng Nghymru i wella’r gofal y mae’r cleientiaid yn ei dderbyn drwy well ymarfer.

14 Chw 2017
image of Launch of the Wales School for Social Care Research

Launch of the Wales School for Social Care Research

You are Cordially Invited to the Welsh National Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff, CF10 3AP 10 am to 3.30pm. Registration from 9.30am Key Speakers include Rebecca Evans AM the Minister for Social Services and Public Health and Peter Beresford OBE. There will also be workshops and a DEEP panel.

Ariennir â balchder gan

&