jump to content

Digwyddiadau

Toggle Filter
Events Filter

Filter by:

8 Gor 2020
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gogledd Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gogledd Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy|Canolfan Busnes Conwy

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

Cofrestrwch nawr

Llefydd sy'n Weddill: 10+

Darllen mwy
24 Maw 2020
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gorllewin a Chanolbarth Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru- Gorllewin a Chanolbarth Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

Cofrestrwch nawr

Llefydd sy'n Weddill: 10+

Darllen mwy
14 Tach 2019
image of IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru - De Ddwyrain Cymru

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru - De Ddwyrain Cymru

Cyd-gynhyrchu |Gweithdy|De Ddwyrain Cymru - Casnewydd

Wrth werthuso’r cyd-gynhyrchu mae'n hanfodol bwysig dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl sy'n ymwneud â chydgynhyrchu, p'un a yw hyn mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gymunedau lleol. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddysgu o brofiad yw trwy straeon. Felly byddem yn gwahodd yn gynnes unrhyw un sydd wedi bod yn rhan o gyd-gynhyrchu i ymuno â ni i rannu a dysgu o'u straeon mewn tri digwyddiad rhanbarthol fel yr amlinellwyd uchod. Rhoddir amlinelliad byr o'r rhaglen drosodd. Darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Manylion pellach ar gael oddi wrth Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

23 Hyd 2019
image of Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru

Enrich Cymru|Cynhadledd| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019.

30 Med 2019
image of A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

Gofal cymdeithasol ymchwil|Seminar|Caerdydd

Yn 2019 dechreuodd Helpforce Cymru weithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC ac 19 o gymdeithasau gwirfoddol sirol), Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, er mwyn datblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

11 Med 2019
image of Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol  Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Gofal cymdeithasol|Cynhadledd|Caerdydd

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cornel Ymchwil Gofal Cymdeithasol

27 Gor 2019
image of Sôn am ymchwil

Sôn am ymchwil

Public Involvement|Conference|Cardiff

11 Gor 2019
image of Dweud eich Dweud!

Dweud eich Dweud!

Workshop|Conference|Bangor

6 Gor 2019
image of Sôn am ymchwil

Sôn am ymchwil

Public Involvement|Conference|Bangor

12 Ebr 2019
image of CYNHADLEDD FLYNYDDOL WSSCR. EVALUESATION: GWYBODAETH AM GYMDEITHAS OFALGAR

CYNHADLEDD FLYNYDDOL WSSCR. EVALUESATION: GWYBODAETH AM GYMDEITHAS OFALGAR

Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP)|Conference|Swansea

Mae cefnogi atal a lles yn flaenoriaeth ar gyfer datblygu polisi, ymchwil ac ymarfer, ond sut ydym ni'n gwneud hyn?

16 Gor 2018

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol, 16 – 17 Gorffennaf 2018, Prifysgol Abertawe.

14 Ebr 2018
image of “Contexts, Mechanisms and Beyond!”  Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil  ym maes Iechyd a Gofal  Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

1 Maw 2018

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig. Mae lleoedd yn brin. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu os gwelwch yn dda cysylltwch â Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

14 Chw 2018
image of Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru  2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth (DEEP)|Conference| Fotaneg Genedlaethol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’ Cryfhau cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol 14egChwefror 2018, Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Bydd ein hail Gynhadledd Flynyddol yn archwilio’r cysylltiadau dynamig rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol, a sut mae modd cryfhau cysylltiadau mewn ffyrdd sydd yn creu effaith bositif.

23 Tach 2017
image of Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig.

15 Tach 2017
image of Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru Tachwedd 15th 2017 - Amser: 09.15 to 16.00h (LLeoliad: Future Inn, Ffordd Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU)

2 Maw 2017
image of Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Bydd y diwrnod yma yn edrych ar y cynnig i sefydlu rhwydwaith ymchwil ar draws cartrefi gofal yng Nghymru i wella’r gofal y mae’r cleientiaid yn ei dderbyn drwy well ymarfer.

14 Chw 2017
image of Launch of the Wales School for Social Care Research

Launch of the Wales School for Social Care Research

You are Cordially Invited to the Welsh National Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff, CF10 3AP 10 am to 3.30pm. Registration from 9.30am Key Speakers include Rebecca Evans AM the Minister for Social Services and Public Health and Peter Beresford OBE. There will also be workshops and a DEEP panel.

Ariennir â balchder gan

&