jump to content

Digwyddiadau

13 Med 2018

Rhwydwaith Galluogi Ymchwil mewn Cartrefi Gofal Lansiad 'ENRICH' Gogledd Cymru

Canolfan Fusnes Conwy, Ffordd y Cyffordd, Llandudno LL31 9XX

Darllen mwy
14 Ebr 2018

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

Darllen mwy
16 Gor 2018

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol

Trawsnewid y Gymuned ac Iechyd Cyhoeddus: Ysbrydoli Cenedlaethau’r Dyfodol, 16 – 17 Gorffennaf 2018, Prifysgol Abertawe.

Darllen mwy
1 Maw 2018

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig. Mae lleoedd yn brin. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu os gwelwch yn dda cysylltwch â Nick Andrews: n.d.andrews@swansea.ac.uk

Darllen mwy
14 Chw 2018

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’ Cryfhau cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol 14egChwefror 2018, Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Bydd ein hail Gynhadledd Flynyddol yn archwilio’r cysylltiadau dynamig rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol, a sut mae modd cryfhau cysylltiadau mewn ffyrdd sydd yn creu effaith bositif.

Darllen mwy
15 Tach 2017

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru

Cynhadledd Genedlaethol Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol 2017: Ymarfer Da Mewn Cyd-Gynhyrchiad Ledled Cymru Tachwedd 15th 2017 - Amser: 09.15 to 16.00h (LLeoliad: Future Inn, Ffordd Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU)

Darllen mwy
23 Tach 2017

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig.

Darllen mwy
14 Chw 2017

Launch of the Wales School for Social Care Research

You are Cordially Invited to the Welsh National Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff, CF10 3AP 10 am to 3.30pm. Registration from 9.30am Key Speakers include Rebecca Evans AM the Minister for Social Services and Public Health and Peter Beresford OBE. There will also be workshops and a DEEP panel.

Darllen mwy
2 Maw 2017

Rhwydwaith Ymchwil er Gwell Ymarfer mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Bydd y diwrnod yma yn edrych ar y cynnig i sefydlu rhwydwaith ymchwil ar draws cartrefi gofal yng Nghymru i wella’r gofal y mae’r cleientiaid yn ei dderbyn drwy well ymarfer.

Darllen mwy

Ariennir â balchder gan

&