jump to content

A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

30 Med 2019

Caerdydd

Ty Birchwood, Neuadd y Brifysgol, Birchwood Lane, Pen-y-lan, Caerdydd, CF23- 5YB

Seminar

Dydd Llun 30 Medi 2019, 1yp – 4.30yp.

A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal cymdeithasol gwell?

Partneriaeth rhwng Helpforce Cymru ac Ysgol  Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Gwahoddir ymchwilwyr, aelodau o'r gymuned ac ymarferwyr i'r digwyddiad hwn er mwyn ystyried y dystiolaeth gyhoeddedig am wirfoddoli ym maes iechyd a gofal yn sgil cyd-destun profiad, gwybodaeth a pholisi yng Nghymru. 

Yn 2019 dechreuodd Helpforce Cymru weithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC ac 19 o gymdeithasau gwirfoddol sirol), Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, er mwyn datblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Ffocws y seminar hwn fydd:

  • Bydd Helpforce yn cyflwyno'r canfyddiadau cyhoeddedig o adolygiad llenyddol a gomisiynwyd ar wirfoddoli ym maes iechyd a gofal 'A all gwirfoddoli helpu i greu iechyd a gofal gwell?' (Mai 2017) a'r adroddiad dilynol 'Rôl gwirfoddolwyr yn y GIG' (Rhagfyr 2018) a gomisiynwyd gan Helpforce a'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol.  
  • Trosolwg o'r prif addysgu gan ymyriadau peilot a gynhaliwyd ag Ymddiriedolaethau GIG yn Lloegr.
  • Bydd panel o westeion yn rhoi eu hymatebion eu hunain i’r dystiolaeth ymchwil o'u safbwyntiau gwahanol.
  • Trafodaeth grŵp er mwyn adnabod prif heriau, prif gyfleoedd a phrif flaenoriaethau ar gyfer ymchwil neu ddatblygiadau strategol o ran gwirfoddoli ac iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Cynhelir y digwyddiad hwn yng Nghaerdydd brynhawn Llun 30 Medi. Nid oes angen talu i fynd i'r digwyddiad ond bydd angen tocyn arnoch chi.  Cadwch eich lle yma.

Yn ôl i ddigwyddiadau

Ariennir â balchder gan

&