jump to content

Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd 6-10 Gorffennaf

6 Gor 2020 - 10 Gor 2020

Bangor

Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd  6-10 Gorffennaf

 

Mae'r Ysgol Haf yn cynnig cyfle unigryw i'r cyfranwyr gael mynediad at arbenigwyr o fri rhyngwladol mewn ystod o feysydd pwnc, yn gwerthuso ymyriadau cymhleth (gan gynnwys treialon clinigol); synthesis realaidd; economeg iechyd; ymchwil gweithredu; ethnograffeg gofal iechyd; dulliau'n seiliedig ar y celfyddydau; ac ymchwil gyfranogol.

  • Cyfle i gyflwyno'ch ymchwil
  • Diwrnod datblygu gyrfa a Sgyrsiau am Ymchwil Unigol gyda mentoriaid
  • Siaradwr gwadd arbennig a phrif gyfarfod i Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa 
  • Oriau'n cyfrif at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 
  • Tystysgrif presenoldeb
  • Llety yn adeilad rhestredig gradd II hanesyddol y Ganolfan Rheolaeth gyda golygfeydd dros y Fenai 
  • Cinio Ysgol Haf yn awyrgylch gain Lolfa'r Teras
  • Mae'r lleoliad a'r cyffiniau'n syfrdanol gan gynnwys Prif Adeilad y Celfyddydau Prifysgol Bangor, traethau Ynys Môn a mynyddoedd Eryri, a enwyd yn ddiweddar y 'parc cenedlaethol harddaf yn Ewrop'

 

https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/summer-school-2020/index.php.cy

Yn ôl i ddigwyddiadau

Ariennir â balchder gan

&