jump to content

Gawn ni Gwtsio? Cysylltiadau, Risg a Chanlyniadau Personol

23 Tach 2017

Crynodeb:  Mae’r gair Cymraeg ‘cwtch’ yn golygu mwy na chofleidio. Mae hefyd yn golygu creu ymdeimlad o ddiogelwch, ac eto weithiau nid yw’n cael ei groesawu oherwydd materion yn ymwneud â diogelwch. Tra bod gofal yn aml yn cael ei weld fel gweithrediad un ffordd, mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi pwyslais mawr ar gysylltiadau, adeiladu ar gryfderau a chydgynhyrchu.

Mae hyn yn golygu bod angen ailfeddwl am y ffordd y mae gweithwyr proffesiynol a’r bobl maent yn eu cefnogi yn gweithio gyda’i gilydd

 

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio pwysigrwydd cysylltiadau a dwyochredd mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a datblygu cymunedol, a sut y gallem eu defnyddio yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo canlyniadau personol da i bawb sy’n gysylltiedig. Mae lleoedd yn brin. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu os gwelwch yn dda cysylltwch â Nick Andrews:  n.d.andrews@swansea.ac.uk

 

 

 

Yn ôl i ddigwyddiadau

Ariennir â balchder gan

&