jump to content

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yn rhan o seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a luniwyd i gefnogi a chynyddu galluedd mewn ymchwil a datblygu. Yn rhan o’r seilwaith mae Unedau a Chanolfannau Ymchwil, Unedau Treialon Clinigol, Cefnogi a Chyflawni, a grwpiau cefnogi seilwaith. Ceir map sy’n dangos hyn isod, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

 

https://www.ymchwiliechydagofal.llyw.cymru/map-seilwaith-ymchwil/?force=2

Ariennir â balchder gan

&