jump to content

Digwyddiadau

12th April 2019

CYNHADLEDD FLYNYDDOL WSSCR. EVALUESATION: GWYBODAETH AM GYMDEITHAS OFALGAR

Mae cefnogi atal a lles yn flaenoriaeth ar gyfer datblygu polisi, ymchwil ac ymarfer, ond sut ydym ni'n gwneud hyn?

Darllen mwy

14th April 2018

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd

“Contexts, Mechanisms and Beyond!” Methodoleg Realaidd mewn Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal Cynhadledd undydd PRIFYSGOL BANGOR Ebrill 14ed 2018 10am-5pm

Darllen mwy

Croeso i Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ariennir yr Ysgol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gefnogi adeiladu galluedd ymchwil ym maes gofal cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ofal cymdeithasol yng Nghymru.  Prif nodau’r Ysgol yw:

 

NOD 1: Arwain a hyrwyddo datblygiad diwylliant o feddylfryd ymchwil, ymarfer a gyfoethogir gan dystiolaeth, a gweithgaredd ymchwil mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 2: Cynyddu swm ac ansawdd yr ymchwil gofal cymdeithasol mewn ymarfer a’r maes academaidd drwy ddarparu arweinyddiaeth.   

NOD 3: Helpu i ddatblygu, gwella a chefnogi cyfranogiad gan y cyhoedd mewn ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 4: Helpu i adnabod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol a bylchau gwybodaeth yng Nghymru, a chynorthwyo’r sector i fynd i’r afael â’r meysydd hynny.

  06.11.2018

  Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner Cynhoeddus

  Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol? Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan yn y cam datblygu, ac i helpu i sicrhau bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn llwyddiannus yn y fenter hon.

  Darllen mwy

  19.07.2018

  Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

  Ar ddiwedd 2017, roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn dyfarnu pum gwobr am efrydiaeth PhD mewn ymchwil gofal cymdeithasol.

  Darllen mwy
  S L M M I G S
  -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  1

  2

  3

  4

  Ariennir â balchder gan

  &