jump to content

Digwyddiadau

6th July 2020

Ysgol Haf Ymchwil Ryngwladol Gwasanaethau Iechyd 6-10 Gorffennaf

Mae'r Ysgol Haf yn cynnig cyfle unigryw i'r cyfranwyr gael mynediad at arbenigwyr o fri rhyngwladol mewn ystod o feysydd pwnc, yn gwerthuso ymyriadau cymhleth (gan gynnwys treialon clinigol); synthesi...

Darllen mwy

23rd October 2019

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru

Cynhelir cynhadledd gyntaf ENRICH Cymru ym Mhrifysgol Bangor (Neuadd Reichel) ar ddydd Mercher 23ain o Hydref 2019.

Darllen mwy

Croeso i Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ariennir yr Ysgol gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gefnogi adeiladu galluedd ymchwil ym maes gofal cymdeithasol mewn ffyrdd sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ofal cymdeithasol yng Nghymru.  Prif nodau’r Ysgol yw:

 

NOD 1: Arwain a hyrwyddo datblygiad diwylliant o feddylfryd ymchwil, ymarfer a gyfoethogir gan dystiolaeth, a gweithgaredd ymchwil mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 2: Cynyddu swm ac ansawdd yr ymchwil gofal cymdeithasol mewn ymarfer a’r maes academaidd drwy ddarparu arweinyddiaeth.   

NOD 3: Helpu i ddatblygu, gwella a chefnogi cyfranogiad gan y cyhoedd mewn ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NOD 4: Helpu i adnabod blaenoriaethau ymchwil gofal cymdeithasol a bylchau gwybodaeth yng Nghymru, a chynorthwyo’r sector i fynd i’r afael â’r meysydd hynny.

  03.05.2019

  Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol 2019.

  Ar Agor Naw: Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Gwobr Ysgoloriaeth Gofal Cymdeithasol 2019.

  Darllen mwy

  06.11.2018

  Technoleg Iechyd Cymru – Swydd Wag – Partner Cynhoeddus

  Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol? Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan yn y cam datblygu, ac i helpu i sicrhau bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn llwyddiannus yn y fenter hon.

  Darllen mwy
  S L M M I G S
  -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Ariennir â balchder gan

  &