jump to content

Newyddion

18 Gor 2018

Cynllun Grant Adeiladu Gallu Ymchwil Gofal Cymdeithasol

Ym mis Mawrth, roedd yr Ysgol yn falch o ddyfarnu naw Grantiau Adeiladu Galluoedd Ymchwil Gofal Cymdeithasol, pob un yn werth uchafswm o £ 10,000.

Darllen mwy
19 Gor 2018

Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

Ar ddiwedd 2017, roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn dyfarnu pum gwobr am efrydiaeth PhD mewn ymchwil gofal cymdeithasol.

Darllen mwy
12 Gor 2018

Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

Yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith gyda chartrefi gofal ledled Cymru, mae My Home Life Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau newydd i atal cwympiadau mewn cartrefi gofal.

Darllen mwy
18 Ion 2018

Dadansoddi anghenion dysgu a datblygu ymchwilwyr gofal cymdeithasol

Mae tîm hyfforddi a rheolwr gofal cymdeithasol Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn cydweithio ac maen nhw’n ddiweddar wedi gwahodd pobl sydd â diddordeb mewn ymchwil gofal cymdeithasol i gwblhau dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar-lein.

Darllen mwy
7 Med 2017

Cefnogi’r Rhai sy’n gadael Gofal wrth Bontio i fod yn Oedolion

Cynhaliwyd cynhadledd ‘cefnogi y rhai sy’n gadael gofal wrth bontio i fod yn oedolion’, a drefnwyd gan Policy-UK, yn Llundain ar 7fed Hydref 2017.

Darllen mwy
1 Gor 2017

Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (YYGCC) yn cynnig Gwobrau Ysgoloriaeth Ymchwil ar gyfer Doethuriaeth mewn ymchwil gofal cymdeithasol.

Darllen mwy
20 Med 2017

Prosiectau Adeiladu Galluedd Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymhen ychydig bydd yr Ysgol yn cyhoeddi ei grantiau bychan i adeiladu galluedd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Darllen mwy
14 Chw 2017

Launch of The Wales School for Social Care Research

Gwelwyd lansio Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru’n swyddogol heddiw (14 Chwefror, 2017) yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru’n gweithio ledled Cymru o hyb ym Mhrifysgol Abertawe, gyda staff hefyd â’u swyddfeydd ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Darllen mwy

Ariennir â balchder gan

&