jump to content

Newyddion

12 Gor 2018

Aros ar fy Nhraed – Canllaw Atal Cwympiadau newydd

Yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau rhwydwaith gyda chartrefi gofal ledled Cymru, mae My Home Life Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarfer gorau newydd i atal cwympiadau mewn cartrefi gofal.

Darllen mwy
11 Mai 2018

Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2018 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (YYGCC) yn cynnig Gwobrau Ysgoloriaeth Ymchwil ar gyfer Doethuriaeth mewn ymchwil gofal cymdeithasol. Mae Gwobrau Ysgoloriaeth Ymchwil YYGCC yn ariannu unigolion talentog i ymgymryd ag ymchwil ac astudiaeth o’r radd flaenaf gan arwain at gymhwyster Doethuriaeth.

Darllen mwy
18 Ion 2018

Dadansoddi anghenion dysgu a datblygu ymchwilwyr gofal cymdeithasol

Mae tîm hyfforddi a rheolwr gofal cymdeithasol Canolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn cydweithio ac maen nhw’n ddiweddar wedi gwahodd pobl sydd â diddordeb mewn ymchwil gofal cymdeithasol i gwblhau dadansoddiad o anghenion hyfforddi ar-lein.

Darllen mwy
7 Med 2017

Cefnogi’r Rhai sy’n gadael Gofal wrth Bontio i fod yn Oedolion

Cynhaliwyd cynhadledd ‘cefnogi y rhai sy’n gadael gofal wrth bontio i fod yn oedolion’, a drefnwyd gan Policy-UK, yn Llundain ar 7fed Hydref 2017.

Darllen mwy
1 Gor 2017

Gwobr Ysgoloriaeth Ymchwil 2017 Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Doethuriaeth mewn Gofal Cymdeithasol

Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (YYGCC) yn cynnig Gwobrau Ysgoloriaeth Ymchwil ar gyfer Doethuriaeth mewn ymchwil gofal cymdeithasol.

Darllen mwy
20 Med 2017

Prosiectau Adeiladu Galluedd Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymhen ychydig bydd yr Ysgol yn cyhoeddi ei grantiau bychan i adeiladu galluedd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Darllen mwy
14 Chw 2017

Launch of The Wales School for Social Care Research

Gwelwyd lansio Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru’n swyddogol heddiw (14 Chwefror, 2017) yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Mae Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru’n gweithio ledled Cymru o hyb ym Mhrifysgol Abertawe, gyda staff hefyd â’u swyddfeydd ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Darllen mwy

Ariennir â balchder gan

&