jump to content

Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn flaenoriaeth graidd i’r  Ysgol. Mae aelodau o’r cyhoedd yn rhan o’r Grŵp Ymgynghorol sydd yn llunio cyfeiriad strategol cyffredinol yr Ysgol. Mae holl waith DEEP yr Ysgol wedi ei seilio ar egwyddorion gweithio gyda phawb mewn dull sy’n berthnasol i’r cyd-destun, er enghraifft mae datblygu gwaith ymarfer a gyfoethogir gan dystiolaeth mewn lleoliad cartref gofal yn ddibynnol ar ymgysylltiad trigolion, eu gofalwyr, gweithwyr a rheolwyr y cartref gofal yn ogystal ag ymchwilwyr. Mae yna enghraifft fideo o’r rôl y mae unigolion yn ei chwarae wrth siapio a chreu ymchwil – cliciwch yma i weld y fideo.

Mae gan yr Ysgol rwydwaith o bobl sydd yn awyddus i gymryd rhan a gwybod y diweddaraf am waith yr Ysgol – dyma Gyfeilion yr Ysgol. Rydym yn cynhyrchu cylchlythyr sy’n cael ei ddanfon at y grŵp yma, gyda manylion am weithgareddau cymryd rhan ac ymgysylltu sydd ar ddod.

I fod yn Gyfaill i’r Ysgol, llenwch y blychau rhestr bostio ar waelod y dudalen, a pheidiwch ag anghofio casglu eich bathodyn Cyfaill i’r Ysgol pan fyddwch yn ymuno â ni yn y digwyddiad nesaf!

Byddwn yn cynnal dyddiau agored yn fuan iawn. Mae’r dyddiau yma yn sicrhau bod pobl yn sôn wrthym am yr hyn sydd o bwys iddynt, er mwyn inni ganfod pa ymchwil yr hoffai pobl ei weld yn digwydd yng Nghymru, neu ba ymchwil cyfredol yr hoffent wybod mwy amdano. Rydym yn croesawu mewnbwn pawb, a bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu trefnu digwyddiadau a seminarau o amgylch yr hyn sydd o ddiddordeb i bobl.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, cwestiynau neu ymholiadau, mae croeso ichi gysylltu â ni drwy Twitter, Facebook, e-bost neu’r ffôn – mae’r manylion cyswllt ar waelod y dudalen. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Ariennir â balchder gan

&