jump to content

Strategaeth yr Ysgol:

Mae dogfen strategaeth gynhwysfawr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ar gael yma yn Saesneg ac yma yn Gymraeg.

Mae’r strategaeth yn amlinellu’n fanwl sut y byddwn yn gweithio, beth yw ein blaenoriaethau, a nodau trosfwaol yr Ysgol.

Ariennir â balchder gan

&